Archive for the ‘Svanen som symbol’ Category

 

Når jeg har valgt svanen som symbol, skyldes det, at svanen repræsenterer nogle egenskaber, de fleste mennesker søger, og nogle temaer, der for de fleste er af væsentlig betydning:

Transcendens og forandring - harmoni, balance og helhed -værdighed, renhed og skønhed –  indsigt, intuition og erkendelse – frihed –  heling og integration mellem ånd, sind / intellekt og krop.

 

Svanen integrerer således 3 af de fire elementer:

 

Jord: Det fysiske og kropslige aspekt:  ” grounding ” – at være realistisk og at have jordforbindelse – at være forbundet med den fysiske virkelighed.

 

Vand: Det følelsesmæssige aspekt: intuition, drømme, kreativitet.

 

Luft: Det mentale og spirituelle / åndelige aspekt.

 

Indenfor drømmetydning ses flyvende, hvide svaner ofte som symbol på renselse og som en realisering af vores ressourcer og mest værdifulde egenskaber.
Mens de sorte svaner symboliserer det mystiske aspekt; de endnu skjulte ressourcer og evner i os, som længes efter at blive udtrykt.

 

I de keltiske myter repræsenterede svanen forandring / trancendens: når guder og andre væsener manifesterede sig i den fysiske verden, skete det ofte i skikkelse af en svane.
Svanen repræsenterede således det at kunne fungere på mange forskellige planer af virkeligheden.

 

Også i Hinduismen er svanen betydningsfuld som symbol:

Gudinden Saraswati, som er hustru til skaberguden Brahma, har som transportdyr en svane.
Svanen repræsenterer her spirituel transcendens og perfektion, dvs. det at gøre sig fri af den fysiske verdens begrænsninger og svagheder og realisere sine inderste og sande værdier.

 

Og endelig ikke at forglemme: H.C.Andersens eventyr, som alle kender:
historien om den grimme ælling, som efter at have gennemgået mange trængsler, finder frem til sin inderste kerne, sin  oprindelige skønhed og styrke - den kerne, som vi alle er i besiddelse af, men som vi nogle gange har brug for at genopdage.

 

Bookmark and Share
Arkiver